• Υπηρεσίες

Δραστηριότητες

Η REDEX παρέχει υπηρεσίες αμοιβαίου συμφέροντος (Mutual benefit services) σε φορείς που κατέχουν κτιριακές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους, για παραγωγικούς, στεγαστικούς και επενδυτικούς σκοπούς.

Η εταιρία μας παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών Facility Management σε τρία ( 3 ) διακριτά Business Units:

  1. Κατασκευές και Ανακατασκευές κτιρίων
  2. Διαχείριση Εγκαταστάσεων
  3. Ενεργειακές Υπηρεσίες

REDEX Construction Services

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και τροποποίησης κτιρίων, γραφείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων.

REDEX Facility Management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πρωτοποριακές λύσεις τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας σε όλο το φάσμα των κτιριακών εγκαταστάσεων και δικτύων. Εφαρμόζοντας ευέλικτα προγράμματα συντήρησης.

read more

REDEX Energy Services

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Eφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με στόχο και αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους συντήρησης της εγκατάστασης.

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH