• Εταιρία REDEX AE

Ιστορικό

Η REDEX συστάθηκε το 2003 με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών αμοιβαίου συμφέροντος σε φορείς που κατέχουν κτιριακές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους, για παραγωγικούς, στεγαστικούς και επενδυτικούς σκοπούς.

Η εταιρεία, μέσω των συνολικών υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (One-Stop-Shop), προσφέρει στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις τις συνθήκες εκείνες που τους επιτρέπουν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, σε ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από κάθε είδους παρεμβολές.

Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις έχοντας έναν και μόνο συνεργάτη, ένα σημείο επαφής για όλες τις υπηρεσίες, μπορούν να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους τους εστιάζοντας στην κύρια δραστηριότητά τους.

Η εταιρεία μας παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών για κτιριακές εγκαταστάσεις σε τρία απολύτως διακριτά τμήματα:

  1. Διαχείριση Facility Management
  2. Κατασκευές & Ανακατασκευές
  3. Εξοικονόμηση ενέργειας

Με άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, με σύμπραξη στρατηγικών συνεργασιών και με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία ερχόμαστε να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις στην τεχνική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας.

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH