ENERGY SERVICES

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Το τμήμα Energy Services της REDEX εξειδικεύεται στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων με στόχο και αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους συντήρησης της εγκατάστασης.

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και επιστημονικών συνεργατών του τμήματος Energy Services της REDEX προχωρά σε καταγραφή του ενεργειακού ίχνους κάθε εγκατάστασης, αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ( εκπόνηση ενεργειακής μελέτης ).

Εφαρμόζοντας συνδυαστικές λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες για κάθε εγκατάσταση, σχεδιάζει και υλοποιεί καίριες επεμβάσεις στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση της λειτουργίας, της ποιότητας ισχύος και της συνολικής ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των υποδομών, με σκοπό την ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, τα οποία συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό ενεργειακό κόστος.

Η εξοικονόμηση ενέργειας που εγγυάται η REDEX τεκμηριώνεται από εξειδικευμένα συστήματα μέτρησης και πιστοποίησης τα οποία βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η REDEX προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις «pay-as-you-save», σύμφωνα με τις οποίες το κόστος της επένδυσης δεν επιβαρύνει τον πελάτη, αλλά αποπληρώνεται μέσα από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται.

01

Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος
( Power Quality Optimization Systems P.Q.O.S. )

Το τμήμα Energy Services της REDEX σχεδιάζει, διαστασιολογεί και προτείνει Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος – Power Quality Optimization Systems P.Q.O.S, τα οποία επιφέρουν :

 • Μείωση των ρευμάτων γραμμής των φάσεων
 • Καταστολή των Αρμονικών Τάσης και των Αρμονικών Έντασης
 • Ομαλοποίηση των διακυμάνσεων της Τάσης μεταξύ φάσεων
 • Μείωση των Υπερτάσεων, των Παροδικών Πτώσεων Τάσης
 • Μείωση των Επιδερμικού φαινομένου και του φαινομένου Γειτνίασης αγωγών
 • Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος
 • Προστασία και αυξανόμενη μακροζωία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ P.Q.O.S.

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ P.Q.O.S.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  P.Q.O.S.

Ως Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ορίζεται ο βαθμός απόκλισης των κυματομορφών της Τάσης (Volt), της Έντασης (Ampere) και της Συχνότητας (Hz) από τα αντίστοιχα θεσπισμένα όρια της “καθαρής” ημιτονοειδούς διακύμανσης του δικτύου τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ του δικτύου αυτού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.

 

Ηλεκτρικά φαινόμενα που υποδηλώνουν κακή Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι η εμφάνιση ηλεκτρικού θορύβου υψηλής συχνότητας (υψηλά επίπεδα Αρμονικής Παραμόρφωσης Τάσης ή/και Έντασης), κρουστικών και παροδικών υπερτάσεων/υποτάσεων, ασυμμετρία φάσεων κλπ. Τέτοια φαινόμενα μπορούν να επιφέρουν δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης ακόμη και παροδικές ή και μόνιμες καταστροφές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (κάρτες PLC, τροφοδοτικά, πυκνωτές αντιστάθμισης κλπ).

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κακής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, πρέπει να εγκατασταθούν εξειδικευμένα συστήματα, σωστά διαστασιολογημένα "custom made" για κάθε εφαρμογή.

 • Τα συστήματα P.Q.O.S. είναι σε γενική μορφή ολοκληρωμένα συστήματα φίλτρων, αποτελούμενα από πολυβάθμια κυκλώματα LC (L=πηνίο C=πυκνωτής) ή LCR (L=πηνίο C=πυκνωτής R=αντίσταση)
 • Τα συστήματα P.Q.O.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία μεγάλης ταχύτητας ελέγχου ηλεκτρικών παραμέτρων όπως: Τάσης, Ρεύματος, Αρμονικών, και Συντελεστή Ισχύος
 • Με βάση τις προ-ρυθμισμένες παραμέτρους, μοναδικές σε κάθε εφαρμογή, οι ελεγκτές (controllers) ενεργοποιούν τα κατάλληλα εσωτερικά βήματα με απόκριση «Λογικής Προγραμματισμένης Κλίμακας», έως ότου επιτευχθούν οι προκαθορισμένες τιμές
 • Τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αυτοδιάγνωσης, και αναγνωρίζουν αυτόματα την κατάσταση/δυσλειτουργία ανά φάση και ανά στάδιο
 • Κάθε στάδιο προστατεύεται, ελέγχεται και ενεργοποιείται ανεξάρτητα, προκειμένου να διευθετηθούν ταυτόχρονα πολλαπλά προβλήματα και λειτουργίες.

 

Τα συστήματα P.Q.O.S. της REDEX:

 • Έχουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν για να καλύψουν ολόκληρη την εγκατάσταση, καθώς και κάθε μεμονωμένο φορτίο, γραμμικό ή μη γραμμικό
 • Βελτιώνουν την ποιότητα ισχύος, για βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, κτιριακές, εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος
 • Είναι Γερμανικής προέλευσης, συναρμολογούνται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, χρησιμοποιώντας ποιοτικά βιομηχανικά εξαρτήματα, καθιστώντας αυτά εξαιρετικά αξιόπιστα.

Άμεσα Οικονομικά οφέλη τα οποία περιλαμβάνονται στο εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της μελέτης:

 • Μείωση της ζήτησης ισχύος σε KW
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε KWhs
 • Αποδοτικότερη χρήση της ηλεκτρικής ισχύος

 

 

Ποιοτικά οφέλη που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της μελέτης, τα οποία γίνονται εμφανή με την λειτουργία των συστημάτων και έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος:

 • Προστασία και αύξηση της διάρκειας ζωής του Η/Μ εξοπλισμού
 • Μειωμένη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού
 • Μικρότερο συνολικό νεκρό χρόνο λόγω διακοπών στην παραγωγική διαδικασία ή στην λειτουργία της εγκατάστασης
 • Αύξηση του βαθμού απόδοσης λειτουργίας των κινητήρων, που θα επιφέρει η παραπάνω μείωση των αρμονικών λόγω της ελαχιστοποίησης των αντίθετης φοράς ροπών που προκαλούν οι αρμονικές, κυρίως 5ης τάξης, στους κινητήρες
 • Μείωση των παραγόντων που ευθύνονται για την καταστροφή των τυλιγμάτων των κινητήρων.
 • Αύξηση του βαθμού απόδοσης των μετασχηματιστών ισχύος λόγω μείωσης των απωλειών χαλκού και σιδήρου.
 • Μείωση των άστοχων (χωρίς λόγο) ενεργοποιήσεων των ηλεκτρικών μέσων προστασίας (κάψιμο ασφαλειών, πτώση διακοπτών) και των επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν
 • Μείωση πιθανών καταστροφών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πυκνωτές αντιστάθμισης, ρελέ, διακόπτες, ασφάλειες κλπ) καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες  προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) από απώλεια μνήμης των σχετικών προγραμμάτων κλπ
 • Αύξηση της εφεδρείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης λόγω μείωσης των ρευμάτων γραμμής
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

02

Επεμβάσεις στον Φωτισμό

Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης τύπου LED μπορούν αποδεδειγμένα να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά το μεγαλύτερο φάσμα λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε μία εγκατάσταση, καταναλώνοντας έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τους αντίστοιχους λαμπτήρες πυράκτωσης ή λαμπτήρες φθορισμού.

 

Προσφέρουν μείωση της θερμικής ακτινοβολίας του χώρου (καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης, μείωση κόστους κλιματισμού) και έχουν σημαντικά αυξημένη διάρκεια ζωής (50.000 ώρες εγγυημένα) και μηδενικό κόστος συντήρησης.

 

Το τμήμα Energy Services της REDEX διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα με μεγάλη εμπειρία σε θέματα φωτισμού που αναλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας και την υλοποίηση έργων με χρήση λαμπτήρων / φωτιστικών LED.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

03

Λοιπές Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων ή εγκατάσταση νέων συστημάτων μέτρησης, διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμού
 • Εγκατάσταση διατάξεων ηλιοθερμικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση συστημάτων φυσικού φωτισμού
 • Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτροκινητήρων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων κλιματισμού
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, παραγωγής-διανομής ζεστού νερού χρήσης, παραγωγής και διανομής ζεστού νερού βιομηχανικής χρήσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής ψύξης βιομηχανικής χρήσης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής ατμού βιομηχανικής χρήσης
 • Εγκατάσταση συστημάτων μερικής ή ολικής ανάκτησης θερμότητας από μονάδες κεντρικού κλιματισμού
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμικής ενέργειας από ατμολέβητες, αεροσυμπιεστές και βιομηχανικές θερμικές κατεργασίες ή Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων ανάκτησης θερμικής ενέργειας από ατμολέβητες, αεροσυμπιεστές και βιομηχανικές θερμικές κατεργασίες ή Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων εξαερισμού
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού μείωσης θερμικών απωλειών στην παραγωγική διαδικασία
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων πεπιεσμένου αέρα. Χρήση τεχνολογιών για την εξασφάλιση μείωσης διαρροών δικτύου πεπιεσμένου αέρα
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας νερού
 • Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

04

Ειδικά Φίλτρα Μείωσης Ρευμάτων Διαρροής ως προς Γη

Η REDEX εξειδικεύεται στην διερεύνηση και προώθηση λύσεων στο πρόβλημα της ορθής επιλογής και εγκατάστασης διακοπτών διαρροής (RCDs) για προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς (σύμφωνα με το πρότυπο HD384) στις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

 

Όπως είναι γνωστό, από το 2006 είναι πλέον υποχρεωτικό ΟΛΟΙ οι ηλεκτρολογικοί πίνακες ΌΛΩΝ των εγκαταστάσεων (κτιριακών, βιομηχανικών κτλ) να έχουν εγκατεστημένους κατάλληλους διακόπτες διαρροής για προστασία από ηλεκτροπληξία (ρυθμισμένους στα 30mA) και για προστασία από φωτιά (ρυθμισμένους στα 300mA).

 

Όπως είναι γνωστό, η εγκατάσταση διακοπτών διαρροής σε πίνακες κίνησης και ιδιαίτερα σε πίνακες κίνησης που τροφοδοτούν Τριφασικά inverters ή soft starters είναι σχεδόν αδύνατη. Το πρόβλημα είναι ότι ο διακόπτης διαρροής σε τέτοια κυκλώματα κίνησης ενεργοποιείται αμέσως (trip) στα 30mA ακόμη και χωρίς να υπάρχει εμφανή διαρροή (πχ αντιστάσεις μόνωσης εντός ορίων κτλ).

 

Απόρροια του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η ρύθμιση του διακόπτη διαρροής σε πολύ υψηλότερες τιμές (πχ 500mA) για την αποφυγή συνεχών ενεργοποιήσεων με αποτέλεσμα να ΜΗΝ παρέχεται καμία σχετική προστασία και να μην καλύπτονται τα όρια που προδιαγράφει το πρότυπο HD384.

 

Η REDEX πραγματοποιεί εξειδικευμένες ηλεκτρικές μετρήσεις αναλύοντας τα ρεύματα διαρροής και προσφέρει custom made λύσεις με ειδικά φίλτρα μείωσης των ρευμάτων διαρροής ως προς γη, προκειμένου η εγκατάσταση να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια και ταυτόχρονα να μην δημιουργείται πρόβλημα στην λειτουργία της εγκατάστασης.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης

Το τμήμα Energy Services της REDEX εκπονεί αναλυτική ενεργειακή μελέτη με την διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων & διερεύνηση - επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση του πελάτη.

Αναλυτικά:

 • P. Q. O. S.
 1. Διενεργούμε ηλεκτρικές μετρήσεις, για πολλά 24ώρα ενώ παράλληλα επιθεωρούμε και συλλέγουμε στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 2. Αξιολογούμε το προφίλ του ηλεκτρικού φορτίου σε σχέση με τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας των τελευταίων 12 μηνών του παρόχου και από το ιστορικό αρχείο της εγκατάστασης που έχει ο πελάτης.
 • ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 1. Διενεργούμε φωτομετρήσεις, κατηγοριοποιούμε τις ανάγκες φωτισμού των χώρων σύμφωνα με τα πρότυπα και εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα (απαρχαιωμένος εξοπλισμός, λανθασμένες θέσεις, υπερδιπλασιαστούν, υποδιαστασιολόγηση λαμπτήρων/φωτιστικών, κ.α.)
 2. Εκπονούμε φωτομετρική μελέτη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ12464-1, ΕΝ12464-2.
 • ΛΟΙΠΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
 1. Διενεργούμε εξειδικευμένες μετρήσεις που απαιτεί η κάθε λύση (Θερμογραφίες, Αναλύσεις Υπερήχων, Μετρήσεις COP, Μετρήσεις υγρών και αερίων κ.α.)
 2. Επιθεωρούμε και συλλέγουμε στοιχεία για το κτίριο και την εγκατάσταση (δομικά στοιχεία , τρόπος λειτουργίας, δεδομένα ετήσιου κόστους νερού-φυσικού αερίου-πετρελαίου, ανάγκες ανάκτησης ενέργειας κ.α.)

Οι μηχανικοί μας χρησιμοποιώντας εξειδικευμένου τύπου μετρητικό εξοπλισμό καθώς και ειδικού τύπου λογισμικών προγραμμάτων, καταγράφουν, επεξεργάζονται και αναλύουν όλα τα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που έχουν συλλέξει και εκπονούν μια εμπεριστατωμένη αναλυτική ενεργειακή μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εγκατάστασης.

H μελέτη περιέχει:

 1. Τις προτεινόμενες λύσεις
 2. Το κόστος της επένδυσης
 3. Το εγγυημένο ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας
 4. Τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης
 5. Τον τρόπο αποτίμησης του αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

LATEST PROJECTS

Τελευταία Έργα μας

Energy Services

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ P.Q.O.S.

Ως Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ορίζεται ο βαθμός απόκλισης των κυματομορφών της Τάσης (Volt), της Έντασης (Ampere) και της Συχνότητας (Hz) από τα αντίστοιχα θεσπισμένα όρια της “καθαρής” ημιτονοειδούς διακύμανσης του δικτύου τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ του δικτύου αυτού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.

 

Ηλεκτρικά φαινόμενα που υποδηλώνουν κακή Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι η εμφάνιση ηλεκτρικού θορύβου υψηλής συχνότητας (υψηλά επίπεδα Αρμονικής Παραμόρφωσης Τάσης ή/και Έντασης), κρουστικών και παροδικών υπερτάσεων/υποτάσεων, ασυμμετρία φάσεων κλπ. Τέτοια φαινόμενα μπορούν να επιφέρουν δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης ακόμη και παροδικές ή και μόνιμες καταστροφές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (κάρτες PLC, τροφοδοτικά, πυκνωτές αντιστάθμισης κλπ).

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κακής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, πρέπει να εγκατασταθούν εξειδικευμένα συστήματα, σωστά διαστασιολογημένα "custom made" για κάθε εφαρμογή.

 • Τα συστήματα P.Q.O.S. είναι σε γενική μορφή ολοκληρωμένα συστήματα φίλτρων, αποτελούμενα από πολυβάθμια κυκλώματα LC (L=πηνίο C=πυκνωτής) ή LCR (L=πηνίο C=πυκνωτής R=αντίσταση)
 • Τα συστήματα P.Q.O.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία μεγάλης ταχύτητας ελέγχου ηλεκτρικών παραμέτρων όπως: Τάσης, Ρεύματος, Αρμονικών, και Συντελεστή Ισχύος
 • Με βάση τις προ-ρυθμισμένες παραμέτρους, μοναδικές σε κάθε εφαρμογή, οι ελεγκτές (controllers) ενεργοποιούν τα κατάλληλα εσωτερικά βήματα με απόκριση «Λογικής Προγραμματισμένης Κλίμακας», έως ότου επιτευχθούν οι προκαθορισμένες τιμές
 • Τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αυτοδιάγνωσης, και αναγνωρίζουν αυτόματα την κατάσταση/δυσλειτουργία ανά φάση και ανά στάδιο
 • Κάθε στάδιο προστατεύεται, ελέγχεται και ενεργοποιείται ανεξάρτητα, προκειμένου να διευθετηθούν ταυτόχρονα πολλαπλά προβλήματα και λειτουργίες.

 

Τα συστήματα P.Q.O.S. της REDEX:

 • Έχουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν για να καλύψουν ολόκληρη την εγκατάσταση, καθώς και κάθε μεμονωμένο φορτίο, γραμμικό ή μη γραμμικό
 • Βελτιώνουν την ποιότητα ισχύος, για βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, κτιριακές, εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος
 • Είναι Γερμανικής προέλευσης, συναρμολογούνται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, χρησιμοποιώντας ποιοτικά βιομηχανικά εξαρτήματα, καθιστώντας αυτά εξαιρετικά αξιόπιστα.

ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ P.Q.O.S.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  P.Q.O.S.

Άμεσα Οικονομικά οφέλη τα οποία περιλαμβάνονται στο εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της μελέτης:

 • Μείωση της ζήτησης ισχύος σε KW
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε KWhs
 • Αποδοτικότερη χρήση της ηλεκτρικής ισχύος

 

 

Ποιοτικά οφέλη που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της μελέτης, τα οποία γίνονται εμφανή με την λειτουργία των συστημάτων και έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος:

 • Προστασία και αύξηση της διάρκειας ζωής του Η/Μ εξοπλισμού
 • Μειωμένη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού
 • Μικρότερο συνολικό νεκρό χρόνο λόγω διακοπών στην παραγωγική διαδικασία ή στην λειτουργία της εγκατάστασης
 • Αύξηση του βαθμού απόδοσης λειτουργίας των κινητήρων, που θα επιφέρει η παραπάνω μείωση των αρμονικών λόγω της ελαχιστοποίησης των αντίθετης φοράς ροπών που προκαλούν οι αρμονικές, κυρίως 5ης τάξης, στους κινητήρες
 • Μείωση των παραγόντων που ευθύνονται για την καταστροφή των τυλιγμάτων των κινητήρων.
 • Αύξηση του βαθμού απόδοσης των μετασχηματιστών ισχύος λόγω μείωσης των απωλειών χαλκού και σιδήρου.
 • Μείωση των άστοχων (χωρίς λόγο) ενεργοποιήσεων των ηλεκτρικών μέσων προστασίας (κάψιμο ασφαλειών, πτώση διακοπτών) και των επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν
 • Μείωση πιθανών καταστροφών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πυκνωτές αντιστάθμισης, ρελέ, διακόπτες, ασφάλειες κλπ) καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες  προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) από απώλεια μνήμης των σχετικών προγραμμάτων κλπ
 • Αύξηση της εφεδρείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης λόγω μείωσης των ρευμάτων γραμμής
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών

Η και του τμήματος της προχωρά σε καταγραφή του ενεργειακού ίχνους κάθε εγκατάστασης, αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ( ).

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

  Ως Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ορίζεται ο βαθμός απόκλισης των κυματομορφών της Τάσης (Volt), της Έντασης (Ampere) και της Συχνότητας (Hz) από τα αντίστοιχα θεσπισμένα όρια της “καθαρής” ημιτονοειδούς διακύμανσης του δικτύου τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ του δικτύου αυτού και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.

   

  Ηλεκτρικά φαινόμενα που υποδηλώνουν κακή Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι η εμφάνιση ηλεκτρικού θορύβου υψηλής συχνότητας (υψηλά επίπεδα Αρμονικής Παραμόρφωσης Τάσης ή/και Έντασης), κρουστικών και παροδικών υπερτάσεων/υποτάσεων, ασυμμετρία φάσεων κλπ. Τέτοια φαινόμενα μπορούν να επιφέρουν δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης ακόμη και παροδικές ή και μόνιμες καταστροφές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (κάρτες PLC, τροφοδοτικά, πυκνωτές αντιστάθμισης κλπ).

   

  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κακής ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος, πρέπει να εγκατασταθούν εξειδικευμένα συστήματα, σωστά διαστασιολογημένα "custom made" για κάθε εφαρμογή.

 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ P.Q.O.S.

  • Τα συστήματα P.Q.O.S. είναι σε γενική μορφή ολοκληρωμένα συστήματα φίλτρων, αποτελούμενα από πολυβάθμια κυκλώματα LC (L=πηνίο C=πυκνωτής) ή LCR (L=πηνίο C=πυκνωτής R=αντίσταση)
  • Τα συστήματα P.Q.O.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία μεγάλης ταχύτητας ελέγχου ηλεκτρικών παραμέτρων όπως: Τάσης, Ρεύματος, Αρμονικών, και Συντελεστή Ισχύος
  • Με βάση τις προ-ρυθμισμένες παραμέτρους, μοναδικές σε κάθε εφαρμογή, οι ελεγκτές (controllers) ενεργοποιούν τα κατάλληλα εσωτερικά βήματα με απόκριση «Λογικής Προγραμματισμένης Κλίμακας», έως ότου επιτευχθούν οι προκαθορισμένες τιμές
  • Τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αυτοδιάγνωσης, και αναγνωρίζουν αυτόματα την κατάσταση/δυσλειτουργία ανά φάση και ανά στάδιο
  • Κάθε στάδιο προστατεύεται, ελέγχεται και ενεργοποιείται ανεξάρτητα, προκειμένου να διευθετηθούν ταυτόχρονα πολλαπλά προβλήματα και λειτουργίες.

   

  Τα συστήματα P.Q.O.S. της REDEX:

  • Έχουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν για να καλύψουν ολόκληρη την εγκατάσταση, καθώς και κάθε μεμονωμένο φορτίο, γραμμικό ή μη γραμμικό
  • Βελτιώνουν την ποιότητα ισχύος, για βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, κτιριακές, εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος
  • Είναι Γερμανικής προέλευσης, συναρμολογούνται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, χρησιμοποιώντας ποιοτικά βιομηχανικά εξαρτήματα, καθιστώντας αυτά εξαιρετικά αξιόπιστα.

   

 • ΑΜΕΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

  Άμεσα Οικονομικά οφέλη τα οποία περιλαμβάνονται στο εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της μελέτης:

  • Μείωση της ζήτησης ισχύος σε KW
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε KWhs
  • Αποδοτικότερη χρήση της ηλεκτρικής ισχύος

   

 • ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ P.Q.O.S.

  Ποιοτικά οφέλη που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της μελέτης, τα οποία γίνονται εμφανή με την λειτουργία των συστημάτων και έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος:

  • Προστασία και αύξηση της διάρκειας ζωής του Η/Μ εξοπλισμού
  • Μειωμένη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού
  • Μικρότερο συνολικό νεκρό χρόνο λόγω διακοπών στην παραγωγική διαδικασία ή στην λειτουργία της εγκατάστασης
  • Αύξηση του βαθμού απόδοσης λειτουργίας των κινητήρων, που θα επιφέρει η παραπάνω μείωση των αρμονικών λόγω της ελαχιστοποίησης των αντίθετης φοράς ροπών που προκαλούν οι αρμονικές, κυρίως 5ης τάξης, στους κινητήρες
  • Μείωση των παραγόντων που ευθύνονται για την καταστροφή των τυλιγμάτων των κινητήρων.
  • Αύξηση του βαθμού απόδοσης των μετασχηματιστών ισχύος λόγω μείωσης των απωλειών χαλκού και σιδήρου.
  • Μείωση των άστοχων (χωρίς λόγο) ενεργοποιήσεων των ηλεκτρικών μέσων προστασίας (κάψιμο ασφαλειών, πτώση διακοπτών) και των επιπτώσεων που αυτές επιφέρουν
  • Μείωση πιθανών καταστροφών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πυκνωτές αντιστάθμισης, ρελέ, διακόπτες, ασφάλειες κλπ) καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες  προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) από απώλεια μνήμης των σχετικών προγραμμάτων κλπ
  • Αύξηση της εφεδρείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης λόγω μείωσης των ρευμάτων γραμμής
  • Μείωση των λειτουργικών δαπανών