• Διασφάλιση Ποιότητας
  • ISO Certificate

Από τον Αύγουστο του 2004, η REDEX πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για το σύνολο των εργασιών της κατά το πρότυπο ISO 9001:2000.

Τον Αύγουστο του 2009 η εταιρεία μας αναβάθμισε το πρότυπο ISO 9001, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2008, πιστοποίησε το σύστημα Περιβαλλοντικής της Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004.

 

Την ίδια περίοδο έλαβε το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου OHSAS 18001:2007 για τη διαχείριση της εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης (μείωση κινδύνων ατυχημάτων & τραυματισμών προσωπικού μέσω της πρόληψης και του ελέγχου των κινδύνων στον εργασιακό χώρο).

 

Το 2011 η REDEX ανανέωσε όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά αξιολόγησης, ενώ τον Νοέμβριο του 2012 πιστοποίησε και όλες τις υπηρεσίες του τμήματος Ενεργειακών Υπηρεσιών (Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων Βελτιστοποίησης / Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας) κατά ISO 9001:2008.

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH