• Αρχές και Στόχοι

Αρχές Εταιρίας

Η REDEX αποτελεί μία αναγνωρισμένη εταιρεία στο χώρο των κτιριακών υπηρεσιών, ικανή να αντιμετωπίσει τις  προκλήσεις της αγοράς και να παράσχει στις ελληνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

Στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, προβαίνουμε σε συνεχείς επενδύσεις, σε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού, διατηρούμε αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες μας και ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματά τους.

 

Ακόμα, παρακολουθούμε και εναρμονιζόμαστε με κάθε νέα νομολογία ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμμένουμε στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας με την παρουσία έμπειρου Τεχνικού Ασφαλείας και είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Η εμπορική μας προσέγγιση αφορά αρχικά στη μελέτη του τρόπου λειτουργίας κάθε επιχείρησης και στη συνέχεια στη συγκρότηση προτάσεων για την ανάληψη συγκεκριμένων υπηρεσιών από την REDEX, ώστε να αποδεσμευθούν πολύτιμοι πόροι που μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν στην κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.

 

Στόχος μας στην REDEX είναι η διαρκής εξέλιξη, ώστε να υπερκαλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH