Θάνος Κάτσος

Head of Maintenance

a.katsos@redex.gr

Ο Θάνος εργάζεται στη REDEX από το 2004 ως υπεύθυνος μηχανικός για τα έργα συντήρησης που αναλαμβάνει η εταιρία, ενώ επιβλέπει και καθοδηγεί το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες μας. Είναι υπεύθυνος για να διασφαλίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σωστά και είναι προετοιμασμένος για πιθανές έκτακτες καταστάσεις, ως εκ τούτου η συμβολή του στην ομάδα μας είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
Ο Θάνος είναι κάτοχος πτυχίου ΒΕng Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Building Services Engineering από το London South Bank University. Είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.