7 Δεκεμβρίου 2015
  •  
  •  

Συμμετοχή της Redex ως Υποστηρικτής στο Lighting Conference – LED Technologies for Lighting Solutions

H ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη ποιότητα ζωής, οδηγούν με ταχείς ρυθμούς στην εφαρμογή συστημάτων LED σε βιομηχανικές μονάδες, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, δρόμους ή δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης.

Το Συνέδριο πρόκειται να αναδείξει σε ένα ευρύ επαγγελματικό κοινό τις λύσεις και τα πλεονεκτήματα του φωτισμού με λύσεις LED στην παραγωγικότητα και την ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικονομία, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η Redex στηρίζει κάθε σημαντικό γεγονός στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας και συμμετέχει ως Υποστηρικτής στο συγκεκριμένο event.