Έργο αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού του φωτισμού

Σκοπός του έργου ήταν η αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του φωτισμού των εγκαταστάσεων του εργοστασίου & η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου της VIORAL. Για το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του φωτισμού, μετά την αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η REDEX διενήργησε φωτομετρήσεις στους χώρους, κατηγοριοποίησε τις ανάγκες φωτισμού των χώρων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και εντόπισε προβλήματα (παλαιός εξοπλισμός λανθασμένες θέσεις, υπερδιαστασιολόγηση, υποδιαστασιολόγηση λαμπτήρων/φωτιστικών κ.α.). Σύμφωνα με την μελέτη της REDEX, προτάθηκαν φωτιστικά σώματα LED της εταιρίας PHILIPS με συγκεκριμένα φωτομετρικά χαρακτηριστικά προκειμένου να αποδώσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα με την ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Πραγματοποιήθηκαν 140 παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στον φωτισμό (αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών τύπου βιομηχανικής καμπάνας, με φωτιστικά τεχνολογίας LED PHILIPS)
  • Πραγματοποιήθηκαν 13 παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (τροποποίηση 13 υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων πάγκων εργασίας, με λαμπτήρες/ φωτιστικά τύπου LED PHILIPS
  • Το ποσοστό εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που τελικά επετεύχθη όσον αφορά τον φωτισμό μετά την από περάτωση του έργου είναι >65%
  • Διενεργήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις πριν και μετά τις επεμβάσεις. Η επεξεργασία και σύγκριση των δεδομένων βασίστηκε στο διεθνές αναγνωρισμένο πρωτόκολλο IPMVP
  • Επετεύχθη μείωση CO2 κατά 125 τόνους ετησίως
  • Επετεύχθη μείωση των αρμονικών τάσης (THD-V%), βελτίωση του συντελεστή ισχύος, αύξηση της εφεδρείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης, μείωση της θερμικής ακτινοβολίας στους χώρους
  • Οι ηλεκτρικές μετρήσεις και συλλογή στοιχείων διήρκησαν 1 μήνα προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη
  • Το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου διήρκησε 7 ημέρες με ακριβές ημερολόγιο έργου, χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου
  • Για την εκτέλεση και αποπεράτωση του έργου εργάστηκαν περισσότερα από 5 άτομα (Μηχανικοί-εξειδικευμένοι τεχνίτες) και ακολουθήθηκε πιστά πλήρες Σχέδιο Ασφαλείας (Health & Safety Plan)

Related Projects