Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED PHILIPS στον περιβάλλον χώρο

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED PHILIPS στον περιβάλλον χώρο της εταιρίας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑEBΕ στην Ιερά Οδό, Αθήνα.
Εγκατάσταση:
Περιβάλλον χώρος της εταιρίας Πετρόπουλος ΑΒΕΕ. Eτήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 88% στον εξωτερικό φωτισμό που αντιστοιχεί σε 51.500 KWhs και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 της τάξεως των 56 τόνων.

Η REDEX ανέλαβε και εκτέλεσε τις εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης των φωτιστικών LED PHILIPS 250W τύπου προβολέα στον κεντρικό ιστό ύψους 12μ και σε σημεία περιμετρικά του περιβάλλοντος χώρου, ελεγχόμενα με αισθητήριο φωτοκύτταρο ημέρας-νύχτας, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών ισχύος 1650W /φωτιστικό.

Related Projects