Εργασίες ανακαίνισης δωματίων, κελύφους, Lobby, υπογείων και κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου MAKEDONIA PALACE στη Θεσσαλονίκη.

Τον Απρίλιο του 2016 η REDEX ανέλαβε τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχαλογικές εργασίες ριζικής ανακαίνισης των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων του Ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς.

Επίσης τον Ιανουάριο του 2017, η REDEX ανέλαβε τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχαλογικές εργασίες ριζικής ανακαίνισης κελύφους, Lobby, υπογείων του Ξενοδοχείου. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Related Projects