Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων τεχνολογίας LED

Εγκατάσταση:

– Κτήριο Logistics Αυλώνα: Επιτεύχθηκε ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 50.000 KWh και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 της τάξεως των 35tn.

– Κτήριο γραφείων Ν. Ιωνίας: Επιτεύχθηκε μείωση της συνολικής ετήσιας καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 8% και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 της τάξεως των 40tn.

Η REDEX ανέλαβε και εκτέλεσε τις εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης 54 φωτιστικών LED 150W τύπου καμπάνας στο κτήριο Logistics (περιοχή Αυλώνα), ελεγχόμενα ανά 2 με ανιχνευτή κίνησης, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών ισχύος 400W.

Στο κτήριο γραφείων της Ν. Ιωνίας εκτελέστηκαν εργασίες αντικατάστασης 1.800 λαμπτήρων φθορισμού Τ8 / 18W με λαμπτήρες τεχνολογίας LED 10W.

Related Projects