Εργασίες διαρρύθμισης νέου κτιρίου γραφείων πωλήσεων της INTERAMERICAN στη Θεσσαλονίκη.

Η REDEX ανέλαβε και εκτέλεσε τις εργασίες διαρρύθμισης του υπογείου, ισογείου και 1ου ορόφου του κτιρίου καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος κλιματισμού και των νέων εγκαταστάσεων φωτισμού.

 

Επιφάνεια δωμάτων κτιρίων: 880 m2

 

Related Projects