Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο κτήριο της εταιρείας στην Αργυρούπολη.

Επιφάνεια: 1.500 m2

Ανάθεση Έργου: 5/6/2015

Χρονοδιάγραμμα Έργου: 75 ημερολογιακές ημέρες

Η REDEX ανέλαβε τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες διαρρύθμισης του κτηρίου που αποσκοπούν στην κατάλληλη διαμόρφωση χώρων στις στάθμες του υπογείου, του ισογείου, εν μέρει του ημιώροφου και του Α’ ορόφου, για την μεταφορά και στέγαση του «Σύγχρονου Ιδιωτικού Πολυϊατρείου Αλίμου Α.Ε.»

Το έργο περιλαμβάνει:

Επεμβάσεις στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτηρίου.
Εργασίες καθαιρέσεων των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών και δομικών στοιχείων.
Αρχιτεκτονικές εργασίες με επιλεγμένα υλικά που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια και οικολογική ευαισθησία.
Εργασίες ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Related Projects