Διασκευή κτιρίου της τράπεζας στην οδό Πεσματζόγλου.

– Επιφάνεια: 11.500 m2
– Έναρξη εργασιών: 29/05/2014
– Πέρας εργασιών: 15/08/2014

Η REDEX ανέλαβε και εκτέλεσε τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων και των όψεων του κτηρίου.

Related Projects