Αναβάθμιση computer room (Data Room Revamp)

Η Redex ανέλαβε το έργο αναβάθμισης του computer room εταιρίας στο κλάδο της ενέργειας, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Το έργο αφορούσε στην αντικατάσταση υφιστάμενων rack, κλιματιστικής μονάδας, UPS, environmental controller και ολόκληρης της υφιστάμενης υποδομής ηλεκτρικών παροχών.

Ο νέος αναβαθμισμένος εξοπλισμός αποτελείται από rack τα οποία υποστηρίζουν in row ψύξη. Εντός των νέων racks εγκαταστάθηκε όλος ο υφιστάμενος δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του πελάτη καθώς και 2 καινούργια UPS. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν δύο νέες in row κλιματιστικές μονάδες Closed Control. Η υποδομή των ηλεκτρικών παροχών του εξοπλισμού εντός των rack υποστηρίζεται πλέον από managed rack PDU,s. Τέλος εγκαταστάθηκε νέο Environmental Monitoring System το οποίο παρακολουθεί τις συνθήκες του περιβάλλοντος εντός του Computer Room δηλαδή την Θερμοκρασία, την Υγρασία, τον Καπνό κτλ. Περιλαμβάνει σύστημα Access Control καθώς και HTTP interface για παρακολούθηση πληροφοριών, alarms καθώς και προγραμματισμό.Το κάθε item του εξοπλισμού(ups, pdu, ac) έχει την δικιά του ip έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχεται και απομακρυσμένα μέσω SNMP.

Related Projects