ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΟΥ

Επιφάνεια 281 m2

Related Projects