Όμιλος

Omilos

Ο Όμιλος Κοπελούζου ιδρύθηκε το 1970, και σταδιακά απέκτησε έναν ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά. Αποτελείται από εταιρείες με πεδίο δράσης σε διαφορετικούς στρατηγικούς τομείς επενδύσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας είναι:

 • Εισαγωγή και εμπορία φυσικού αερίου,
 • Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, υδροηλεκτρική και ηλιακή),
 • Προμήθεια ενεργειακού εξοπλισμού,
 • Παραχωρήσεις και έργα ΣΔΙΤ,
 • Ακίνητη περιουσία,
 • Εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα,
 • Υπαίθρια διαφήμιση,
 • Διαχείριση αεροδρομίων και μαρινών,
 • Σιδηροδρομικά έργα,
 • Κατασκευή και διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας, κ.α.

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον Όμιλο Κοπελούζου, πατήστε εδώ:

copelouzos