Ανθρώπινο Δυναμικό

antrwpino dinamikoΤο άριστα καταρτισμένο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το κύριο συστατικό της επιτυχίας μας. Σε αυτό βασίζεται η ικανοποίηση των πελατών μας και η σταθερή ανάπτυξη της REDEX.

Για το σκοπό αυτό, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα καταρχήν στην επιλογή του προσωπικού και έπειτα στη σωστή και συνεχή εκπαίδευσή του, μέσω της οργάνωσης εξειδικευμένων σεμιναρίων, αλλά και συχνών εσωτερικών συναντήσεων με τους επικεφαλής των τμημάτων της εταιρείας.

Το εύρος γνώσεων που κατέχει το προσωπικό της REDEX δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζουμε δυναμικά όλες τις υπηρεσίες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, ώστε να μειώνουμε τους χρόνους απόκρισης και να αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά μας.

Η κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε πελάτη απαιτεί υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από την παρακολούθηση του ειδικού τύπου και τη συμμετοχή σε έγκυρα επιστημονικά συνέδρια.

Η REDEX επιδιώκει να απασχολεί ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που μπορεί να δίνει σύντομες και στοχευμένες λύσεις σε όποιο αίτημα σχετίζεται με τις κτιριακές υποδομές των πελατών μας.