19 Οκτωβρίου 2015
  •  
  •  

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί της οδού Πειραιώς 132 στην Αθήνα I 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η Redex A.E ανέλαβε από 01/09/2015 τις εργασίες συντήρησης του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα κτίριο 9.240μ2 πιστοποιημένο κατά EN ISO 50001 για την ενεργειακή του συμπεριφορά. Στις υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Υποσταθμός Μέσης Τάσης, BMs, κλιματισμός, πυρανίχνευση και πυρόσβεση).

Nikos Alibertis

About Nikos Alibertis

  •