Ευκαιρίες Καριέρας

karieraΗ REDEX  επιθυμεί να απασχολεί στο εργατικό της δυναμικό άτομα υψηλών προσόντων τα οποία μπορούν να δίνουν λύσεις την στιγμή που αυτές χρειαστούν και οι οποίες θα είναι καταλυτικές σε κάθε λειτουργικό και διαχειριστικό πρόβλημα κτιριακής εγκατάστασης εμφανιστεί.

Αν διαθέτετε ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα συνεργασίας με πλήθος ατόμων, και  ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, σε ένα περιβάλλον δυναμικό και δημιουργικό, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, μεταφορά υπάρχουσας τεχνογνωσίας από έμπειρα στελέχη και δυνατότητες εξέλιξης σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@redex.gr ή στο FAX: 2111820241.

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η κατοχή πτυχίου τεχνολογικής κατεύθυνσης, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και για τους άντρες υποψηφίους, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός συντήρησης

Η REDEX A.E. εταιρία Ανάπτυξης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό συντήρησης, προκειμένου στελεχώσει την ομάδα συντήρησης για έργα στην Περιφέρεια, εκτός Αττικής.

Αντικείμενο Εργασίας

 • Συντονισμός της ομάδας συντήρησης
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης
 • Ανταπόκριση και οργάνωση ομάδας συντήρησης για αποκατάσταση έκτακτων συμβάντων
 • Διαχείριση του έργου, αρχειοθέτηση δελτίων εργασιών και ενημέρωση του λογισμικού συντήρησης
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών και παρακολούθηση του προϋπολογισμού
 • Κοστολόγηση έργων και προετοιμασία προσφορών για τους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης σχολής ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων μηχανικών
 • Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Εμπειρία σε έργα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων (Η/Μ & Οικοδομικών)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Επικοινωνία-Προθυμία-Εργατικότητα-Ομαδικό πνεύμα εργασίας-Αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

Επιθυμητά Προσόντα

 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά σημειώματά τους στο

e-mail cv@redex.gr αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό θέσης ΔΜΣ 09/2016

Η REDEXA.E. ζητά να προσλάβει τις κάτωθι ειδικότητες, προκειμένου στελεχώσει την ομάδα συντήρησης για έργα στην Ελλάδα εκτός Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά σημειώματά τους στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, αναφέροντας απαραιτήτως το κωδικό θέσης, στο e-mail cv@redex.gr

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο.
 • Άδεια ηλεκτρολόγου.
 • 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Εξοικείωση με εγκαταστάσεις και εξοπλισμό Μέσης Τάσης.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή και συντήρηση.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γενικές τεχνικές γνώσεις για επίλυση μικρών καθημερινών προβλημάτων.
 • Μεθοδικότητα, Εργατικότητα, Συνέπεια,Επικοινωνία, Ομαδικό πνεύμα εργασίας, Αποτελεσματικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Συμπληρωματικά προσόντα που θα εκτιμηθούν

 • Εμπειρία στη Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης.
 • Εμπειρία στη Συντήρηση Γεννητριών.
 • Σχετική άδεια Ηλεκτρολόγου Μέσης Τάσης.
 • Χειρισμό Αυτοματισμών (BMS).

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ– Κωδικός θέσης ΨΣ 09/2016

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυκτικού.
 • Άδεια Ψυκτικού.
 • 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντήρηση κλιματισμού.
 • Εξοικείωση με εγκαταστάσεις και εξοπλισμό κλιματισμού με υδρόψυκτες ή αερόψυκτες μονάδες.
 • Εμπειρία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, κατασκευή και συντήρηση.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Τεχνικές γνώσεις για επίλυση μικρών καθημερινών προβλημάτων.
 • Μεθοδικότητα, Εργατικότητα, Συνέπεια, Επικοινωνία, Ομαδικό πνεύμα εργασίας, Αποτελεσματικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Συμπληρωματικά προσόντα που θα εκτιμηθούν

 • Εμπειρία στη Συντήρηση υδρόψυκτων ή αερόψυκτων μονάδων.
 • Εμπειρία στη Συντήρηση πύργων ψύξης.
 • Χειρισμό Αυτοματισμών (BMS).
 • Άδεια ή εμπειρία συγκολλητή.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – Κωδικός θέσης ΥΣ 09/2016

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Υδραυλικού ή εφαρμοστή.
 • Άδεια Υδραυλικού ή εφαρμοστή.
 • 5ετής εμπειρία σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Εξοικείωση με εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αντλιοστασίων.
 • Εμπειρία σε υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή και συντήρηση.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Τεχνικές γνώσεις για επίλυση μικρών καθημερινών προβλημάτων.
 • Μεθοδικότητα, Εργατικότητα, Συνέπεια, Επικοινωνία, Ομαδικό πνεύμα εργασίας, Αποτελεσματικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Συμπληρωματικά προσόντα που θα εκτιμηθούν

 • Εμπειρία στη συντήρηση αντλητικών μονάδων (πυροσβεστικών αντλιοστασίων, κεντρικών κυκλοφορητών ψύξης/θέρμανσης).
 • Άδεια ή εμπειρία συγκολλητή.