11 Σεπτεμβρίου 2014
  •  
  •  

Ανάθεση εργασιών ανακατασκευής κτιρίων της OTESTATE

Και ο Όμιλος ΟΤΕ εμπιστεύθηκε την Redex, αναθέτοντας μας την ανακατασκευή 3 κτιρίων ιδιοκτησίας της ΟΤΕestate.
Συγκεκριμένα, αναλάβαμε τις εργασίες αποκατάστασης και διαρρύθμισης ενός κτιρίου στην Κύμη Ευβοίας και τις εργασίες επιδιόρθωσης της στεγάνωσης δώματος και λοιπών επισκευών σε δύο κτίρια ΟΤΕestate, στην Καρόλου και στα Νέα Λιόσια στην Αθήνα.