1 Δεκεμβρίου 2013
  •  
  •  

Ανάληψη έργου Power Quality Optimization System στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η εταιρία μας ανέλαβε & ολοκλήρωσε επιτυχώς, μετά από Διεθνή Διαγωνισμό, το έργο Power Quality Optimization System για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Τα αποτελέσματα των ενεργειών ήταν σημαντικά υψηλότερα από τα αρχικώς εγγυημένα ποσοστά εξοικονόμησης, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες εξοικονόμησης σε μία εγκατάσταση με άρτιες υποδομές και λειτουργία όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.